Česta pitanja

CD Učilica

Ne. Igra je licencirana samo za jedno računalo.

Provjeriti DEP settings

1. Otvoriti System : Start, Control Panel, System and Maintenance, i na kraju System.

2. Kliknuti Advanced System Settings.

3. Na Performance, kliknuti Settings.

4. Kliknuti Data Execution Prevention tab, i zatim Turn on DEP for essential Windows Programs and Services only

5. Restartati računalo

Zato što davatelj licence odobrava korisniku neekskluzivno i neprenosivo pravo da instalira i koristi softver u skladu s priloženim uputama isključivo u osobne svrhe samo na jednom računalu. Davatelj licence se obvezuje izdati aktivacijski broj korisniku za jedno računalo. Međutim, davatelj licence će unutar zakonskog jamstvenog roka razmotriti i sve eventualne zahtjeve korisnika za dodatnom aktivacijom zbog opravdane izmjene računala ili dijelova računala na kojem je Učilica prvotno aktivirana, ali samo do prethodno navedenog datuma.

Dodatnu aktivaciju i uvjete možete potražiti ovdje

Zabranjena je instalacija na više računala, kao i instalacija na jednom računalu koja podrazumijeva više različitih korisnika softvera (učionice, igraonice i sl.), ako naknadno nije drukčije definirano. Ovo pravo korisniku može oduzeti davatelj licence, a ono prestaje automatski i bez posebne obavijesti ako korisnik ne poštuje odredbe ovog ugovora. U tim slučajevima, korisnik je dužan uništiti sve kopije softvera kao i sve njegove sastavne dijelove ili ih vratiti davatelju licence. Korisnik nije kupio softver niti bilo koji njegov dio, nego isključivo pravo na njegovo korištenje u skladu s ovom licencom i ni u kom slučaju ne može polagati nikakva autorska, intelektualna ili druga slična prava na ovaj softver.

Sadržaji CD Učilica pripremljeni su i prilagođeni nastavnim planovima pojedinog školskog uzrasta i najkorisniji su učenicima za onaj razred kojeg pohađaju upravo te školske godine.

Kupnjom jednog CD-a dobivate pravo na aktivaciju jednog od 8 razreda te besplatan pristup određenim edukativnim i zabavnim sadržajima na www.ucilica.tv.

Davatelj licence obvezuje se pružiti tehničku podršku za bilo koji problem vezan uz softver u vremenskom periodu od jedne godine od dana prve aktivacije ovog primjerka CD Učilice, a najkasnije do kraja školske godine u kojoj je CD Učilica kupljena. Sadržaji CD-a Učilica za razred koji je aktiviran mogu se nastaviti koristiti i nakon gore navedenog datuma, osim za potrebe povezivanja sa sadržajima na www.ucilica.tv, koje će s postojećom licencom također funkcionirati zaključno do kraja školske godine u kojoj je CD Učilica kupljena.

CD Učilicu naravno možete koristiti i nakon isteka školske godine u kojoj je CD Učilica kupljena, ali isključivo po načelu „kako je“ („As is“). U tom slučaju trebate znati da prihvaćate korištenje proizvoda bez ikakvih jamstava ili prikladnosti za određenu svrhu. Nakon isteka tog roka ne može se ostvariti niti zahtijevati pravo na tehničku podršku i registraciju proizvoda.

Učilica za 1. razred ima posebnu cijenu te se može aktivirati samo 1. razred. Ako ste greškom odabrali neki drugi razred za aktivaciju, Učilicu morate deinstalirati i ponovno instalirati iz početka. Nakon toga pokrenite aktivaciju za 1. razred. Ako nakon svega ne uspijete s aktivacijom obratite nam se preko "Pomoć" --> "Trebam pomoć".

Starija izdanja CD Učilice možete nesmetano koristiti koliko Vi to želite, ali isključivo po načelu „kako je“ („As is“). U tom slučaju trebate znati da prihvaćate korištenje proizvoda bez ikakvih jamstava ili prikladnosti za određenu svrhu. Zbog prestanka tehničke podrške, za starija izdanja također ne možete ostvariti niti zahtijevati pravo na tehničku podršku i registraciju proizvoda.

U svakom slučaju preporučamo da svom djetetu nabavite aktualno izdanje CD Učilice za razred kojeg pohađa i koje ujedno najbolje odgovara njegovim potrebama učenja kroz igru.

Da, Učilicu možete instalirati i koristiti na OS Windows 8/10. Učilica je prilagođena za rad i podržana na Windows XP, Windows Vista, Windows 7 te Windows 8 i 10 operativnim sustavima.

CD Učilica je predviđena za rad na računalu s 32-bit operativnim sustavom. Ako je želite instalirati na računalo s 64-bit operativnim sustavom, prije instalacije CD Učilice na nekim računalima možda će biti potrebno instalirati .NET 1.1 framework.

Ako ne uspijete instalirati CD Učilicu na računalo sa 64-bit Windowsima, instalirajte je na računalo s 32-bit Windowsima.

Možete, ukoliko je riječ o izdanju CD Učilice koje je podržano za operativni sustav novog računala, te ukoliko udovoljavate uvjetima za dodatnu aktivaciju Učilice..

Dodatnu aktivaciju i uvjete možete potražiti ovdje

Dodatna aktivacija se odobrava ukoliko postoje opravdani razlozi i unutar trajanja tehničke podrške (1 godinu od kupnje Učilice). Opravdani razlozi su kupnja novog računala, popravak računala i sl.

Dodatnu aktivaciju i uvjete možete potražiti ovdje

96 DPI

 

Veličinu fonta ćete postaviti na sljedeći način :

 • Na radnoj površini (desktopu) Vašeg računala kliknite desni gumb miša i odaberete Svojstva (Properties). Zatim odaberete Postavke (Settings)

 

 

 • Kliknete Advanced.

 

 

 • U izborniku General u dijelu DPI setting odaberete Normal size (96 DPI)

 

 

 • Kliknite OK → START → Shut Down → Restart → Pokrenuti Učilicu.

 

Povećajte količinu virtualne memorije.

U slučaju da se Učilica ne učitava dovoljno brzo, potrebno je podesiti virtualnu memoriju računala. Naša preporuka je podesiti virtualnu memoriju na 2 GB. To je jednostavan proces koji će omogućiti bolji rad Učilice, a provodi se na sljedeći način:

 

 • Kliknite Start, zatim desnim klikom miša My Computer i odaberite Properties

 

 

 • U izborniku System Properties odaberite Advanced

 

 

 • Pod rubrikom Performance odaberite Settings

 

 

 • U izborniku Performance Options odaberite Advanced

 

 

 • Pod regijom Virtual memory kliknite Change

 

 

 • Odaberite disk s dovoljno slobodnog prostora (Drive)

 

 

 • Pod Initial size upišite: 2000
 • Pod Maximum size upišite: 2000
 • Kliknite Set
 • Kliknite OK → START → Shut Down → Restart računala → Pokrenite Učilicu.

 

Zbog nejednoobraznosti tržišta računala i računalne opreme, ponekad su mogući problemi zbog nekompatibilnosti Učilice s računalnim konfiguracijama, no prvo svakako provjerite zadovoljava li Vaše računalo minimalne zahtjeve za rad Učilice.

Ako zadovoljava, provjerite najčešće pogreške koje smo skupili tijekom rada i testiranja na ovom projektu, a odnose se na neinstalirane sistemske datoteke (DirectX, .NET Framework), zastarjele drivere za kartice, probleme s antivirusnim programima i sl.

Ako Učilicu uopće ne možete instalirati na računalo ili vam javlja grešku kod instalacije slijedite slijedeće korake:

  • 1. Provjerite jeste li disk sa Učilicom ispravno umetnuli u CD pogon.
  • 2. Provjerite postoje li na disku Učilice fizička oštećenja (ogrebotine, pukotine ili neke druge neispravnosti). Pokušajte očistiti disk (koristite mekanu krpicu)
  • 3. Pokušajte pokrenuti instalaciju Učilice na drugom računalu.
  • 4. Možda morate ažurirati firmware CD/DVD pogona. Na stranicama proizvođača CD/DVD pogona potražite ažuriranja za vaš model uređaja. Preuzmite ažuriranu verziju (ako je novija od one koju već imate) i zatim nadogradite firmware CD/DVD pogona. Ako problem nije riješen, prijeđite na slijedeći korak.
  • 5. Problem s kompatibilnošću medija može spriječiti uspješnu instalaciju Učilice. Ako se disku Učilice može pristupiti iz operacijskog sustava, kopirajte sadržaj diska Učilice u neku mapu na tvrdom disku, a zatim pokrenite instalaciju s tvrdog diska.
  • Instalacija Učilice iz mape tvrdog diska:
    • 1. Desnom tipkom miša kliknite Start, a zatim kliknite Explore (Istraži).
    • 2. Pronađite i zatim kliknite CD/ DVD pogon u koji ste umetnuli disk Učilice.
    • 3. Na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Select All (Odaberi sve).
    • 4. Na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Copy (Kopiraj).
    • 5. Označite tvrdi disk, zatim na tvrdom disku stvorite novu mapu u koju ćete staviti kopiju za instaliranje. Na izborniku File (Datoteka) odaberite New (Novo), a zatim kliknite Folder (Mapa). Upišite TMPU, a zatim pritisnite tipku ENTER.
    • 6. Dvokliknite mapu TMPU, a zatim na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Paste (Zalijepi).
    • 7. Nakon što su sve datoteke uspješno kopirane s CD-a u mapu TMPU, dvokliknite Instalacija.exe.
    • 8. Slijedite upute u čarobnjaku za instalaciju kako biste dovršili instalaciju.
  • 6. Ako uz sve navedeno niste uspjeli instalirati Učilicu onda su posrijedi oštećenja diska Učilice ili nekompatibilnost sa vašim CD/DVD pogonom. Zatražite zamjenski medij ili download (brže) putem interneta.

Ako ne znate koja Vam je grafička kartica, savjetujte se s prodavačem kod kojeg ste kupili grafičku karticu i pitajte ga za službenu Internet stranicu na kojoj ćete naći odgovarajuće drivere (pogledajte primjer na kraju teksta). Naziv grafičke kartice možete samostalno saznati iz DxDiag.txt u Display Devices. U prva tri reda se nalaze: ime kartice i proizvođač.

Nove drivere potražite na službenim Internet stranicama proizvođača grafičkih kartica Vašeg računala:

 

Nakon što ste saznali naziv grafičke kartice, otiđite na službenu stranicu proizvođača ili na jedan od Internet pretraživača, upišite naziv grafičke kartice. Skinite (download) najnoviji driver za Vašu karticu, instalirajte driver na Vaše računalo, zatim ponovno pokrenite Vaše računalo (restart) i Učilicu.

Datoteka Ucilica2011.log pomaže nam u detektiranju uzroka problema pri korištenju Učilice. Razlozi mogu biti razni, npr. nekompatibilnosti grafičke kartice, zvuka ili slično. Datoteka Ucilica2011.log. nalazi se u direktoriju (Moji Dokumenti) My Documents.

Uključujete je na sljedeći način:

 • Kliknite Start > All programs > Učilica > Postavke Učilice
 • Uključite log datoteku
 • Kliknite na Prihvati
 • Pokrenite Učilicu

 

Potrebno je napraviti sljedeće :

 • Kliknite: START → All Programs → Učilica 2011. → Postavke Učilice

 

 

 • Uključite log datoteku (1.)
 • Kliknite na (2.): Spremi promjene i izađi!
 • Pokrenite Učilicu
 • Ako se dogode određeni problemi za vrijeme igre kao što su smrzavanje, prestanak igre i sl. idite u direktorij My Documents, tamo se nalazi datoteka Ucilica2011.log.

Razlozi mogu biti razni, npr. nekompatibilnosti grafičke kartice, zvuka ili slično. Dokument Ucilica2011.log će nam pomoći u detektiranju Vašeg problema.

 • Popunite formular prijava problema i preko slanja privitka (browse…) pošaljite prethodno spremljeni dokument Ucilica2011.log
 • Isključite log datoteku na sljedeći način: Start → Konfiguriraj Učilicu → isključite kvačicu na opciji: Uključi log datoteku (korak 2)

 

Potrebno je napraviti sljedeće :

 • Kliknite Start → Run

 

 

 • Upišite u polje dxdiag

 

 

 • Odaberite opciju Save All Information

 

 

 • Otvorio se prozor Save As. Dokument DxDiag.txt spremite u određeni direktorij (npr. My Documents, Desktop i sl.)

 

 

 • prijava problema i preko slanja privitka (browse…) pošaljite prethodno spremljeni dokument DxDiag.txt

 

Kliknite desnim gumbom miša na Desktop, odaberite Properties, zatim Settings i pod Screen resolutions pronađite željenu informaciju.

Service Pack 2 (SP2)

Učilica može raditi ako ima samo Service Pack 1. Međutim, ako imate Service Pack 2, za Učilicu je potreban Windows XP s posljednjom verzijom Service Pack-a 2. Znači, potrebno je imati instaliranu najnoviju verziju, posljednju verziju SP2 koja se može naći na nekim CD-ima poznatih časopisa specijaliziranih za računala. U DxDiag-u se može vidjeti koja je verzija SP2.

Napomena: Učilica ne radi ako ima instaliran Service pack 2 s beta verzijom. Beta verzija (RC1) sprječava instaliranje Direct X 9c koji je preduvjet za rad Učilice.

PRIMJER beta verzije instaliranog SP2, čitljivo iz Dxdiag-a: Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack (.sp2_rc1.)

SoundMAX zvučna kartica i Intelov procesor smetaju u radu Učilice

Driveri su instalirani, ali Učilica ne radi dobro ili uopće ne radi. Ovo je bio slučaj sa SoundMax-ovom zvučnom karticom i Intelovim procesorom.

Rješenje: za ovaj slučaj je isključenje hardverske akceleracije zvuka. Dakle, treba proći sljedeći postupak:

 • Kliknute "Start"

 • Kliknute "Run"

 • Upišite u polje dxdiag

 • Kada se otvori prozor (Directx diagnostic tool) kliknute na tab "Sound 1"

 

 

 • Pod "directx features" s "Full acceleration" stavite na "No acceleration"

 • Zatvorite Directx diagnostic tool

.NET Framework 1.1

Rješenje: probati deinstalirati sve verzije .NET frameworka i instalirati samo .NETframework 1.1 sa CD-a Učilice.

Ako to ne riješi problem, treba pokrenuti "Repair Windows" s Windows instalacijskog CD-a i/ili instalirati ponovno finalnu verziju Service Pack 2.

 

1. Nemate ispravno instalirane potrebne sistemske datoteke

Moguće rješenje problema za "rušenje" Učilice kod pokretanja nakon instalacije:

1.1. Ponovna instalacija "Managed directx-a"

 • Staviti CD od Učilice u CD pogon - Ako se pokrene instalacija Učilice, kliknuti Izlaz (NE POKRETATI PONOVNO INSTALACIJU ILI DEINSTALACIJU)
 • Pokrenuti Windows Explorer
 • Odabrati CD pogon u kojem je CD od Učilice
 • Ući u folder DX (klik na DX)
 • Dvostruki klik mišem na DXSETUP.exe (pokretanje instalacije DirectXa)
 • Ako ponudi Install, tada kliknuti I Agree... Finish (instalacija DirectXa)
 • Ako ponudi Remove, kliknuti na Remove... Finish (deinstalacija postojećega DirectXa) i ponovo krenuti od točke 5
 • Restartati računalo
 • Pokrenuti Učilicu

1.2. Nemate ispravno instaliran .NET Framework 1.1.

Moguće rješenje problema za "rušenje" Učilice je neinstaliran .NET Framework 1.1. instalacije. Potrebno je napraviti sljedeće:

 • Staviti CD od Učilice u CD pogon - Ako se pokrene instalacija Učilice, kliknuti Izlaz (NE POKRETATI PONOVNO INSTALACIJU ILI DEINSTALACIJU)
 • Pokrenuti Windows Explorer
 • Odabrati CD pogon u kojem je CD od Učilice
 • Ući u folder Net 1.1. (klikte na DOTNETFX.EXE)
 • Dvostruki klik mišem na DOTNETFX.EXE (pokretanje instalacije)
 • Ako ponudi Install, tada kliknuti I Agree > Finish
 • Ako ponudi Remove, kliknuti na Remove... Finish (deinstalacija postojećega .NET Framework 1.1.) i ponovo krenuti od točke 5
 • Restartati računalo
 • Pokrenuti Učilicu

2. Novi driveri za grafičku karticu

Na službenim Internet stranicama proizvođača grafičkih kartica Vašeg računala preporučujemo preuzimanje (download) najnovijih drivera.

1. Savjetujte se s prodavačem kod kojeg ste kupili grafičku karticu i pitajte ga za službenu Internet stranicu na kojoj ćete naći odgovarajuće drivere (pogledaj te primjer na kraju teksta).

2. Možete samostalno saznati iz DxDiag.txt u Display Devices naziv grafičke kartice:

 • U prva tri reda se nalaze: ime kartice i proizvođač. U pojedinim slučajevima Učilica ne radi ako su stari driveri (Driver Date)
 • Odlaskom na službenu stranicu proizvođača ili na jedan od Internet pretraživača, upišite naziv grafičke kartice
 • Skinite (download) najnoviji driver za Vašu karticu
 • Instaliraj te driver na Vaše računalo
 • Restartaj te računalo
 • Pokrenite Učilicu

Primjer jedne kartice:

---------------

Display Devices

---------------

Card name: Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro (Microsoft Corporation)
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: Rage128 PRO (AGP 4X)
.
.
.
.
Driver Date/Size: dd/mm/gggg 00:56:42, 377984 bytes

 

Potrebno je napraviti sljedeće :

 • Stavite Učilicu u CD pogon. Ako se pokrene instalacija Učilice, kliknite Izlaz. (Važno: Ne pokrećite ponovno instalaciju ili deinstalaciju!)

 • Pokrenite Windows Explorer (dvostrukim klikom na My Computer) i odaberite CD pogon u kojem je Učilica

 • Otvorite direktorij (folder) DX (klik na DX)

 • Dvostruko kliknite mišem na datoteku DXSETUP.exe Ponudi li Vam Install, kliknite I Agree, zatim Finish (instalacija DirectX-a) Ako Vam ponudi Remove, kliknite na Remove... Finish (deinstalacija postojećega DirectX-a) i ponovo krenite od točke 4, odnosno dvostruko kliknite mišem na datoteku DXSETUP.exe

 • Ponovno pokrenite računalo (restart) i Učilicu.

 

Potrebno je napraviti sljedeće :

 • Problem nastaje iz razloga što je Microsoft predstavljanjem Windows 8 (8.1) napustio podršku za .NET 1.1.. Riječ je važnoj komponenti za ispravan rad Učilice.

 • Kako bi se osigurao nesmetan rad treba ovdje preuzeti prilagođenu instalaciju .NET 1.1.

 • Preuzetu datoteku raspakirajte te zatim pokrenite instalaciju dvoklikom na datoteku "netfx.msi". Pustite da se instalacija obavi do kraja.

 • Nakon uspješne instalacije .NET 1.1., pokrenite Učilicu. Ako Učilicu niste uspjeli instalirati, pokrenite i dovršite instalaciju. Nakon instalacije pokrenite igru.

 

Riječ je o problemu s antivirusnim programom koji lažno detektira virus. Potrebno je napraviti sljedeće :

 • Konfigurirati antivirusni program (po svemu sudeći Avast) tako da ne pregledava datoteke Učilice. Zbog lažne detekcije virusa u datoteci "ode.net_nsr.dll", koja je neophodana za ispravan rad Učilice, AV program obriše navedenu datoteku pa Učilicu nije moguće pokrenuti.

 • Nakon toga ovdje preuzmite potrebnu datoteku. Kopirajte je u mapu (direktorij) gdje se nalazi Učilica. Pokrenite Učilicu.

 • Za slučaj da ovo ne pomogne, Učilicu deinstalirati i ponovno instalirati. Vodite računa da kod instalacije AV progrem ponovno ne obriše datoteku, jer ćete postupak od početka morati ponoviti.

 

 

Mala Učilica

Ne, ne možete. Igra je licencirana samo za jedno računalo.

Problem je u veličini fonta koju možete postaviti na sljedeći način :

 

 • Na radnoj površini (desktopu) Vašeg računala kliknite desni gumb miša i odaberete Svojstva (Properties). Zatim odaberete Postavke (Settings)

 

 

 • Kliknete Advanced.

 

 

 • U izborniku General u dijelu DPI setting odaberete Normal size (96 DPI)

 

 

 • Kliknite OK → START → Shut Down → Restart → Pokrenuti Učilicu.

 

Provjeriti DEP settings

1. Otvoriti System : Start, Control Panel, System and Maintenance, i na kraju System.

2. Kliknuti Advanced System Settings.

3. Na Performance, kliknuti Settings.

4. Kliknuti Data Execution Prevention tab, i zatim Turn on DEP for essential Windows Programs and Services only

5. Restartati računalo

Zato što davatelj licence odobrava korisniku neekskluzivno i neprenosivo pravo da instalira i koristi softver u skladu s priloženim uputama isključivo u osobne svrhe samo na jednom računalu. Davatelj licence se obvezuje izdati aktivacijski broj korisniku za jedno računalo. Davatelj licence će razmotriti i sve eventualne zahtjeve korisnika za dodatnom aktivacijom zbog opravdane izmjene računala ili dijelova računala na kojem je Mala Učilica prvotno aktivirana, ali samo do prethodno navedenog datuma.

Dodatnu aktivaciju možete potražiti ovdje

Zabranjena je instalacija na više računala, kao i instalacija na jednom računalu koja podrazumijeva više različitih korisnika softvera (učionice, igraonice i sl.), ako naknadno nije drukčije definirano. Ovo pravo korisniku može oduzeti davatelj licence, a ono prestaje automatski i bez posebne obavijesti ako korisnik ne poštuje odredbe ovog ugovora. U tim slučajevima, korisnik je dužan uništiti sve kopije softvera kao i sve njegove sastavne dijelove ili ih vratiti davatelju licence. Korisnik nije kupio softver niti bilo koji njegov dio, nego isključivo pravo na njegovo korištenje u skladu s ovom licencom i ni u kom slučaju ne može polagati nikakva autorska, intelektualna ili druga slična prava na ovaj softver.

Licenca za korištenje Male Učilice nije vremenski ograničena.

Možete, ali će Vam za to trebati dodatna aktivacija.

Dodatnu aktivaciju možete potražiti ovdje

Dodatna aktivacija se odobrava ukoliko postoje opravdani razlozi i unutar trajanja tehničke podrške (1 godinu od kupnje Učilice). Opravdani razlozi su kupnja novog računala, popravak računala i sl.

Dodatnu aktivaciju možete potražiti ovdje

Ako ne znate koja Vam je grafička kartica, savjetujte se s prodavačem kod kojeg ste kupili grafičku karticu i pitajte ga za službenu Internet stranicu na kojoj ćete naći odgovarajuće drivere (pogledajte primjer na kraju teksta). Naziv grafičke kartice možete samostalno saznati iz DxDiag.txt u Display Devices. U prva tri reda se nalaze: ime kartice i proizvođač.

Nove drivere potražite na službenim Internet stranicama proizvođača grafičkih kartica Vašeg računala:

 

Datoteka MalaUcilica.txt pomaže nam u detektiranju uzroka problema pri korištenju Male Učilice. Razlozi mogu biti razni, npr. nekompatibilnosti grafičke kartice, zvuka ili slično. Datoteka MalaUcilica.txt. nalazi se u direktoriju (Moji Dokumenti) My Documents.

Uključujete je na sljedeći način:

 • Birajte Start > All programs > Mala Učilica > Postavke Male Učilice

 • Uključite log datoteku

 • Kliknite na Prihvati

 • Pokrenite Malu Učilicu

Dogode li se određeni problemi za vrijeme igre kao što su smrzavanje, prestanak igre i sl.,..

 • Popunite formular i preko slanja privitka (browse…) pošaljite prethodno spremljeni dokument MalaUcilica.txt

 • Nakon slanja dokumenta isključite log datoteku na sljedeći način: Start > Podesi Malu Učilicu > isključite kvačicu na opciji: Uključi log datoteku > Prihvatite i nastavite igrati Malu Učilicu.

 

Potrebno je napraviti sljedeće korake :

 • Kliknite Start > Run

 • Upišite: DXDIAG

 • Odaberite opciju Save All Information

 • Otvorio se okvir Save As. Dokument DxDiag.txt spremite u određeni direktorij (npr. My Documents, Desktop i sl.)

 • Popunite formular i preko slanja privitka (browse…) pošaljite prethodno spremljeni dokument DxDiag.txt

 

Zbog nejednoobraznosti tržišta računala i računalne opreme, ponekad su mogući problemi zbog nekompatibilnosti Učilice s računalnim konfiguracijama, no prvo svakako provjerite zadovoljava li Vaše računalo minimalne zahtjeve za rad Učilice.

Ako zadovoljava, provjerite najčešće pogreške koje smo skupili tijekom rada i testiranja na ovom projektu, a odnose se na neinstalirane sistemske datoteke (DirectX, .NET Framework), zastarjele drivere za kartice, probleme s antivirusnim programima i sl.

Ako Učilicu uopće ne možete instalirati na računalo ili vam javlja grešku kod instalacije slijedite slijedeće korake:

  • 1. Provjerite jeste li disk sa Učilicom ispravno umetnuli u CD pogon.
  • 2. Provjerite postoje li na disku Učilice fizička oštećenja (ogrebotine, pukotine ili neke druge neispravnosti). Pokušajte očistiti disk (koristite mekanu krpicu)
  • 3. Pokušajte pokrenuti instalaciju Učilice na drugom računalu.
  • 4. Možda morate ažurirati firmware CD/DVD pogona. Na stranicama proizvođača CD/DVD pogona potražite ažuriranja za vaš model uređaja. Preuzmite ažuriranu verziju (ako je novija od one koju već imate) i zatim nadogradite firmware CD/DVD pogona. Ako problem nije riješen, prijeđite na slijedeći korak.
  • 5. Problem s kompatibilnošću medija može spriječiti uspješnu instalaciju Učilice. Ako se disku Učilice može pristupiti iz operacijskog sustava, kopirajte sadržaj diska Učilice u neku mapu na tvrdom disku, a zatim pokrenite instalaciju s tvrdog diska.
  • Instalacija Učilice iz mape tvrdog diska:
    • 1. Desnom tipkom miša kliknite Start, a zatim kliknite Explore (Istraži).
    • 2. Pronađite i zatim kliknite CD/ DVD pogon u koji ste umetnuli disk Učilice.
    • 3. Na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Select All (Odaberi sve).
    • 4. Na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Copy (Kopiraj).
    • 5. Označite tvrdi disk, zatim na tvrdom disku stvorite novu mapu u koju ćete staviti kopiju za instaliranje. Na izborniku File (Datoteka) odaberite New (Novo), a zatim kliknite Folder (Mapa). Upišite TMPU, a zatim pritisnite tipku ENTER.
    • 6. Dvokliknite mapu TMPU, a zatim na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Paste (Zalijepi).
    • 7. Nakon što su sve datoteke uspješno kopirane s CD-a u mapu TMPU, dvokliknite Instalacija.exe.
    • 8. Slijedite upute u čarobnjaku za instalaciju kako biste dovršili instalaciju.
  • 6. Ako uz sve navedeno niste uspjeli instalirati Učilicu onda su posrijedi oštećenja diska Učilice ili nekompatibilnost sa vašim CD/DVD pogonom. Zatražite zamjenski medij ili download (brže) putem interneta.

Antivirusni programi blokiraju instalaciju Male Učilice (konkretno Sophos, BitDefender i drugi) i svakako preporučujemo zaustavljanje rada antivirusnih programa za vrijeme instalacije Male Učilice. Također, prije pokretanja igre, u postavkama antivirusnih programa kliknite na oznaku STOP kako biste zaustavili njegovo pretraživanje. Završetkom igranja Male Učilice obavezno je uključiti antivirusni program.

Moguće rješenje problema za "rušenje" Male Učilice je neinstaliran ili krivo instaliran .NET Framework 2.0. Da biste ga pravilno instalirali, potrebno je napraviti sljedeće:

 • Stavite Malu Učilicu u CD pogon. Ako se pokrene instalacija Male Učilice, kliknite Izlaz (Važno: Ne pokrećite ponovno instalaciju ili deinstalaciju!)

 • Pokrenite Windows Explorer (dvostrukim klikom na My Computer) i odaberite CD pogon u kojem je Mala Učilica.

 • Otvorite direktorij (folder) u kojem je NET 2.0 (kliknite na NET 2.0)

 • Dvostruko kliknite mišem na datoteku DOTNETFX2.0.EXE unutar foldera NET 2.0. (pokretanje instalacije). Ako ponudi Install, kliknite na 'I Agree' pa 'Finish'. Ako ponudi Remove, kliknite na Remove... Finish (deinstalacija postojećega .NET Framework 2.0.) i ponovno krenite od točke 4, odnosno dvostruko kliknite mišem na Dotnetfx2.0.exe

 • Ponovno pokrenite računalo (restart) i Malu Učilicu.

 

Problem ćete riješiti ako napravite sljedeće korake :

 • Stavite Malu Učilicu u CD pogon. Ako se pokrene instalacija Male Učilice, kliknite Izlaz (Važno: Ne pokrećite ponovno instalaciju ili deinstalaciju).

 • Pokrenite Windows Explorer (dvostrukim klikom na My Computer) i odaberite CD pogon u kojem je Mala Učilica

 • Pokrenite Windows Explorer (dvostrukim klikom na My Computer) i odaberite CD pogon u kojem je Mala Učilica

 • Otvorite direktorij (folder) XVID i kliknite na datoteku XviD-1.1.0-30122005.exe

 • Dvostruko kliknite mišem na datoteku XviD-1.1.0-30122005.exe unutar foldera XVID (pokretanje

 • Ponovno pokrenite računalo (restart) i računalnu igru Mala Učilica.

 

Nakon što ste saznali naziv grafičke kartice, otiđite na službenu stranicu proizvođača ili na jedan od Internet pretraživača, upišite naziv grafičke kartice. Skinite (download) najnoviji driver za Vašu karticu, instalirajte driver na Vaše računalo, zatim ponovno pokrenite Vaše računalo (restart) i Malu Učilicu.

Kliknite desnim gumbom miša na Desktop, odaberite Properties, zatim Settings i pod Screen resolutions pronađite željenu informaciju.

Potrebno je napraviti sljedeće korake :

 • Stavite Malu Učilicu u CD pogon. Ako se pokrene instalacija Male Učilice, kliknite Izlaz. (Važno: Ne pokrećite ponovno instalaciju ili deinstalaciju!)

 • Pokrenite Windows Explorer (dvostrukim klikom na My Computer) i odaberite CD pogon u kojem je Mala Učilica

 • Otvorite direktorij (folder) DX (klik na DX)

 • Dvostruko kliknite mišem na datoteku DXSETUP.exe Ponudi li Vam Install, kliknite I Agree, zatim Finish (instalacija DirectX-a) Ako Vam ponudi Remove, kliknite na Remove... Finish (deinstalacija postojećega DirectX-a) i ponovo krenite od točke 4, odnosno dvostruko kliknite mišem na datoteku DXSETUP.exe

 • Ponovno pokrenite računalo (restart) i Malu Učilicu.

 

Mala Učilica može raditi ako ima samo Service Pack 2. Međutim, za Malu Učilicu je potreban Windows XP s posljednjom verzijom Service Pack-a 2. Znači, potrebno je imati instaliranu najnoviju verziju, posljednju verziju SP2 koja se može naći na nekim CD-ima poznatih časopisa specijaliziranih za računala. U DxDiag-u se može vidjeti koja je verzija SP2.

Napomena: Mala Učilica ne radi ako ima instaliran Service pack 2 s beta verzijom. Beta verzija (RC1) sprječava instaliranje Direct X 9c koji je preduvjet za rad Male Učilice.

Primjer beta verzije instaliranog SP2, čitljivo iz DxDiag-a: Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack (.sp2_rc1.) ž

Driveri su instalirani, ali Mala Učilica ne radi dobro ili uopće ne radi. Ovo je bio slučaj sa SoundMax-ovom zvučnom karticom i Intelovim procesorom.

 • Rješenje za ovaj slučaj je isključenje hardverske akceleracije zvuka. Dakle, treba proći sljedeći postupak:
 • Kliknite na "Start"
 • Kliknite na "Run..."
 • U prozorčić upišite: dxdiag
 • U prozoru (Directx Diagnostic Tool) kliknite na tab "Sound 1"
 • "DirectX Features" s "Full acceleration" staviti na "Basic acceleration"
 • Zatvorite DirectX Diagnostic Tool

 

Probajte deinstalirati sve verzije .NET Frameworka i instalirati samo .NET Framework 2.0 s Male Učilice. Ako to ne riješi problem, treba pokrenuti "Repair Windows" s Windows instalacijskog CD-a i/ili instalirati ponovno finalnu verziju Service Pack 2.

Možete, podesite količinu virtualne memorije i/ili ugasite antivirusni program.

U slučaju da se Mala Učilica ne učitava dovoljno brzo, potrebno je podesiti virtualnu memoriju računala. Naša preporuka je podesiti virtualnu memoriju na 2 GB. To je jednostavan proces koji će omogućiti bolji rad Male Učilice, a provodi se na sljedeći način:

 • Kliknite Start, zatim desnim klikom miša My Computer i odaberite Properties
 • U izborniku System Properties odaberite Advanced
 • Pod rubrikom Performance odaberite Settings
 • U izborniku Performance Options odaberite Advanced
 • Pod regijom Virtual memory kliknite Change
 • Odaberite disk s dovoljno slobodnog prostora (Drive)
 • Pod Initial size upišite: 2000
 • Pod Maximum size upišite: 2000
 • Kliknite Set
 • Kliknite Ok
 • Ponovno pokrenite računalo i Malu Učilicu

 

Antivirusni programi (npr. BitDefender, Norton i drugi) usporavaju rad Male Učilice, jer koriste dio radne memorije računala. Preporučujemo isključenje antivirusnih programa za vrijeme igranja Male Učilice.

U donjem desnom dijelu ekrana gdje se nalaze rezidualni programi (npr. sat, ikonica s dva mala monitora koja pokazuje da ste priključeni na Internet itd.) desnim klikom miša isključite postojeći antivirusni program.

Da, Učilicu možete instalirati i koristiti na OS Windows 8/10. Učilica je prilagođena za rad i podržana na Windows XP, Windows Vista i Windows 7, 8 i 10 operativnim sustavima. Ukoliko ipak dođe do problema sa radom provjerite da li se u direktoriju "C:\USERS\PUBLIC\MalaUcilica" nalazi datoteka "lipsync.dat". Ako je nema, potrebnu datoteku možete preuzeti ovdje a nakon toga je raspakirajte i kopirajte u "C:\USERS\PUBLIC\MalaUcilica".

Da, Mala Učilica podržava 64-bit Windows sustav. Ako ste kojim slučajem nedavno kupili 32-bit verziju koju zbog toga niste mogli koristiti, molimo da istu preuzmete ovdje

Božićna Iskra

Ne, ne možete. Igra je licencirana samo za jedno računalo.

Ne, Božićna Iskra ne podržava 64-bit operativni sustav.

Instalacija igre je lagana. Samo slijedite upute za instalaciju

Web


Za sada (ali samo za sada), osnovne funkcionalnosti na učilica.tv su:
 • jednostavno ponavljanje najvažnijeg gradiva iz svih predmeta
 • zanimljive i poticajne lekcije u skladu s nastavnim planom i programom MZOŠ-a
 • virtualni 3D svijet za osnovnoškolce, s chatom
 • prijava za TV Učilicu
 • uzbudljivo natjecanje ‘Potraga za blagom’

Prednost web stranica Učilica.tv pred ostalim sajtovima je tvoja mogućnost interakcije sa ostalim ljudima iz tvog razreda bez ikakvih potreba za kreiranjem nekih grupa i sl.
Također, na www.ucilica.tv ćeš moći nešto i naučiti, ali i svojim zalaganjem i znanjem osvojiti ...

Pa… nismo te htjeli mučiti sa stalnim nadopunama tvojih podataka. Za natjecanje moraš ovo, za TV Učilicu moraš ono, za stvarni razred nešto treće… a registracijom automatski postaješ i sudionik/ca nagradnog natjecanja Potraga za blagom u čije polufinale/finale možeš jedino s točnim podacima.

Za pristupanje nekim dijelovima naše stranice -Učim, Vježbam, Igram se – trebati će Vam Unity Web Player jer je riječ o 3D aplikacijama. Kod prvog pokretanja takve aplikacije učitavanje može trajati nešto duže dok se sa servera povuku sve datoteke potrebne za pokretanje aplikacije. Međutim, te datoteke se pohranjuju na Vaše računalo i pri svakom sljedećem učitavanju plug-in će, umjesto da ih ponovno preuzima sa servera, učitati njih. Količinu podataka koju je Unity preuzeo i pohranio na računalo možete vidjeti na http://unity3d.com/webplayer_setup/setup-3.x/

U slučaju slabijih performansi, posebno na starijim računalima, pokušajte ih poboljšati isključivanjem efekata i smanjenjem kvalitete prikaza u postavkama aplikacije (prozor koji se otvara klikom na gumb sa strane).

Razlozi su različiti i nema pravila kada i zašto se to događa. Poznati su slučajevi da Unity web playeru ponekad smetaju drugi plug-inovi koje web preglednik koristi (npr. za Skype). Najbolje rješenje tog problema je da korisnik u svakom trenutku ima instaliranu zadnju verziju Unity web playera.

InstalacijaUčilica

Ako se prilikom pokretanja Unity web playera pojavi ova poruka, napravite ove korake:

 1. Obrišite Unity cache ( http://unity3d.com/webplayer_setup/setup-3.x/, pritisnite „Delete All“)
 2. Obrišite cache Vašeg web preglednika
 3. Uklonite Unity web player sa računala
 4. Resetirajte računalo
 5. Preuzmite i instalirajte zadnju verziju Unity web playera
 6. Ponovno pokrenite aplikaciju
Naslovnica  |   Uvjeti korištenja  |   Polica privatnosti  |   Kontakt  |   Mapa weba
2019 Moj telekom d.o.o., sva prava pridržana